29 Ocak 2009 Perşembe

mental ray ile Revit 2009 içerisinde iç ve dış mekan kaplama teknikleri


Revit Architecture 2009 ile ileri kaplamaları, 3ds MAX ile aynı kalitede yapabilmeniz mümkündür. 3ds Max 2009 içindeki mental ray ile Revit 2009 içinde bulunan mental ray aynı sürümdür.

Dolayısı ile Revit 2009 içerisinde kullanacağınız;

Gün/Güneş ayarları,
Fotometrik aydınlatma elemanları,
Protein mental ray malzeme kütüphanesi, vb.

3ds MAX Design 2009 içinde korunur. (FBX formatı kullanıldığı durumda)

3ds MAX Design sadece görselleştirme yazılımı, Revit ise asıl kullanım amacı mimari tasarım ve projelendirme yazılımı olduğundan ileri canlandırma işlerinde 3ds MAX Design kullanılabilir. Hız açısından da şimdilik 3ds MAX Design, (aynı mental ray ayarları ve aynı resim boyutu ile) kaplama işlemini Revit 2009 dan 2 kat hızlı yapar.


Dokümanda iç ve dış mekan kaplamalarının nasıl yapılması gerektiğine yönelik ipuçları bulabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/renderingrevit2009.pdf

Revit Architecture’da mimari projelerde yeni ışık kaynakları yaratılması ve kullanımı

Mimari Projelerde “Ligth Family”
Bu doküman Autodesk Revit Building’te hazırlanacak mimari proje ışık (light) tanımlamaları için hazırlanmıştır. Dokümanın sonuna ulaştığınızda;

Ligth nerede kullanılır?
Ligth family tipleri nelerdir?
Light family nasıl yaratılır?
Ligth nasıl projeye yerleştirilir?

Gibi konuları öğrenmiş olacaksınız.

Light nerede kullanılır?
Projemizi oluştururken kullandığımız yapı elemanlarının sunumu için, gerek iç mekân sunumlarında, gerek dış mekân sunumlarında aydınlatma elemanlarını kullanırız. Böylece projemizi sadece 2 boyutlu değil; aynı zamanda 3 boyutlu sunumunu da eksiksiz şekilde tamamlayarak, daha kolay ve daha anlaşılır halde sunabiliriz.
Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10855.pdf

Revit Architecture’da mimari projelerde lejant (Legend) oluşturulması ve kullanımı

Bu doküman Autodesk Revit Building’te hazırlanacak mimari proje legend tanımlamaları için hazırlanmıştır. Dokümanın sonuna ulaştığınızda;
Legend nedir?
Legend nasıl yaratılır?
Legend tipleri nelerdir?
Legend özellikleri nelerdir ve nasıl ayarlanırlar?
Legendlar çizim paftalarına nasıl yerleştirilir?

Gibi konuları öğrenmiş olacaksınız.Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10853.pdf

Revit Architecture’da yeni bir dokulu malzeme yaratmak

Revit Architecture ile hazırladığınız projelerde kendi taradığınız malzemeleri malzeme kütüphanesine ekleyebilir ve kaplamalarda kullanabilirsiniz. Bu dokümanda bir seramik malzemeyi banyo ya da mutfak gibi bir ıslak hacimde nasıl hazırlayacağınızı ve kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Elinizdeki seramik malzemeyi tarama işleminden sonra (örneğimizde 30x45 ebatlarındaki seramik resmini duvar üzerinde derzleri ile birlikte görebilmek için), Photoshop ya da benzeri bir resim editörü yazılım ile düzenleme yapmamız gerekiyor. (Bkz. Şekil1, Şekil2)Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10852.pdf

Revit Architecture’da Family Editor ile yaratılan mimari nesnelere 2B’lu AutoCAD çizimlerinin eklenmesi

Revit Architecture’da “Family Editor” ile yaratılan mimari nesnelere 2B’lu AutoCAD çizimlerinin eklenmesi

Revit Architecture ile hazırladığınız projelerde yazılım bir noktaya kadar detayların yaratılmasını ve gösterilmesini sağlar. Bu gösterimler 3B’lu nesnelerin kendi detayları oranında (3B nesnenin modelleme araçlarını kullanarak geometrisini tanımlarken kullanılan 3B katıların detayı oranında) yaratılır.
Bir kapıyı düşünürsek, eğer kapının kasa ve kanadını 3B’lu olarak birer dikdörtgenler pirizması olarak yarattıysanız, ölçek ve detay seviyelerini değiştirdiğinizde kapı detayında hep aynı detayın göründüğünü ve bir değişiklik olmadığını fark edersiniz. Yapılacak iş basittir. Belli bir noktadan sonra 2B detaylandırmalar Revit içerisinde yapılır. Yada AutoCAD te yaratılmış olan 2B detaylar getirilebilir.
Hatta kapıyı gerçekte imalatta nasıl üretilecekse o detay oranında modelleyebilirsiniz. Bu durumda alınacak plan kesit ve görünüşlerde kapı olması gerektiği detayda görüntülenir. Fakat bunun sakıncaları olacaktır. İlk sorun bu kapıdan proje içinde birçok yerde kullandığınızda proje dosyanız şişecektir. İkinci sakıncası bazı görünümlerde kapının kasası yada kanadı içindeki birçok nesne görünmeyebilir. (Ör: 3B perspektif görünümlerde kapının kasasının sadece dış yüzeylerini görmeniz yeterlidir.) Hatta farklı ölçeklerdeki planlar ve kesitlerde aynı kapının tek bir çizgi ile görünmesini yada tüm imalat detayının görüntülenmesini isteyebilirsiniz ki bu sağlanmamış olur.
Doğru çalışma yöntemi şu şekilde olmalıdır. Kapının 1/200 vb. ölçeklerde tek çizgi ile görüneceği, 1/50 - 1/20 vb. ölçeklerde kanat ve kasanın daha detaylı görüntüsünün alınması hatta 1/10- 1/5- 1/2- 1/1 ölçeklerde imalat detayı halinde görünmesi sağlanabilir. İstenirse 3B geometri tüm 2B’lu görünümlerde görünür kılınabilir yada plan, kesit ve görünüşlerde 3B geometri gösterilmeyip sadece çizilecek 2B’lu detaylar görünsün diye tanımlama yapılabilir.Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10837.pdf

Revit Family Templates (Yeni Nesneler Yaratmak İçin Şablon Dosyaları Tanımak)

Yeni Mimari Nesnelerin (Family) Yaratılmasında Kullanılan Şablon Dosyalar

Revit’te kütüphane’de bulunmayan yeni bir mimari nesne yada notasyon elemanı yaratmak için Family şablonlarından birisi seçilir ve altlık olarak kullanılır. Amaca göre birçok farklı şablon (template) dosya bulunmaktadır. Bu dokümanın amacı bu şablon dosyaların ne tür nesne-nesneler için kullanılabileceğini göstermektir. Yaratılacak nesneler 3B olabileceği gibi 2B da olabilir. Dolayısı ile seçilen şablon dosya birbirlerine benzemekle beraber farklılıklar olduğu görülür. Öncelikle bilinmesi gereken bu şablon dosyalara nasıl ulaşılacağıdır. Bunun için File/New/Family... komutu tıklayın. (Bkz. Şekil 01)Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10834.pdf

Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak

Family nesneleri Revit’e yüklenecek blok nesneler olarak düşünebiliriz. Family’ler 2B yada 3B olabilirler. Kullanım amacı ve yerine göre parametrik olarak ta yaratılabilirler. Parametrik olması demek boyutları malzeme vb. niteliklerinin değiştirebileceği anlamına gelir. Bu dokümanın amacı 2B bir profilin parametrik olarak yaratılarak proje içerisinde nasıl kullanılacağını göstermektir.

Bu alıştırmada 2B bir profil yaratacaksınız. Daha sonra bu profili proje içindeki bir duvar üzerinde belli bir yükseklikte duvar boyunca devam eden bir silme nesnesi olarak kullanacaksınız. Bu silme duvarın bir parçası olacağı için duvara kapı ve pencere yerleştirildiğinde boşluk otomatik olarak yaratılacaktır.
Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10829.pdf

Revit te bir projeden diğer bir projeye metraj listelerini özellikleri ile beraber taşımak

Revit’te her projede farklı amaçlar için bir çok liste hazırlanabilir. Listelerin ofis standartları yada ihtiyaca göre nasıl bir formatta olacağı tanımlanır.Bu tanımlamalarda tablo yada listelerin çizgi ve yazı sitilleri gibi grafiksel olarak nasıl görüneceklerinden liste içinde nelerin gösterileceği yani hangi sütunların nasıl sıralanacağı, hatta belli bir özellikteki nesnelerin gösterilmesi yada gösterilmemesi gibi filtreleme işlemleri ile sınırsız tanımlamalar yapılabilir.
Bu listelerin bir projeden başka bir projeye taşınması için birçok yolla yapılabilir. En çok kullanılan yöntem kullanılacak listelerin “File/Save to Library/Save Views” komutu ile (görünümlerin) dışarıda saklanmasıdır. (Bkz. Şekil 01) Açılan pencereden dışarıya çıkartılacak görünüm/görünümler seçilir. (Bkz. Şekil 02)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10827.pdf

Revit Architecture Kalem Kalınlıkları Ayarlamaları

Revit Architecture’da kalem kalınlıkları ayarı 3B yapı elemanları, perspektif görünümler ve notasyon nesneleri için birbirinden bağımsız tanımlanabilir. Revit nesne tabanlı bir yazılımdır. Dolayısı ile her bir nesne için farklı görünümlerde nasıl görünmesi gerektiği detaylı şekilde tanımlanabilir. Bu ayarlar yazılım kurulduğunda varsayılan olarak belli değerlerde gelir. Tasarımcı isterse bu ayarları değiştirebilir. Bu ayarlar ile tanımlanan değerler (kalemler) nesnelere atanmış olduğundan, farklı ölçekte ve görünümlerde çıktıları alındığında istenilen 2B grafik gösterim (renk, tarama sitili, çizgi tipi ve kalınlığı vb.) sağlanmış olur.

Öncelikle kalem kalınlıklarının mevcut durumlarını görmek için “Settings” menüsünden Line Weights... komutunu tıklayın. (Bkz. Şekil 01)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10825.pdf

Revit te eğrisel nesnelerin ölçülendirilmesi

Revit’in ölçülendirme araçlarını kullanarak eğrisel biçimde yaratılmış bir duvarı ölçülendirme yapmak için;

(Bkz. Şekil 1)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10819.pdf

Revit te tonoz biçimli ışıklık yaratmak

Autodesk Revit’te istediğiniz karmaşık geometrili yapı elemanlarını kolaylıkla yaratabilirsiniz. Autodesk Revit’te karmaşık geometrilere sahip yapı elemanları birçok yöntemler ve araçlar kullanılarak yaratılabilir. Bu örnekte Autodesk Revit’te Building Maker diye bilinen Katılar (Massing) araçlarını kullanarak bir çatı ışıklığı yaratacaksınız. Diğer araçların kullanımına örneklemek ve öğrenmek için “Katılar” dışındaki araçlarında kullanımı ile ışıklığı tamamlayacaksınız. Örneğin sonuna geldiğinizde benzeri birçok ışıklığı nasıl yaratabileceğinize yönelik fikir edinmiş olacaksınız.
Benzeri teknikleri kullanarak ışıklık dışındaki tüm yapı elemanlarını da yaratabilirsiniz.
1. Öncelikle Çatı (Roof) aracını kullanarak Level 2 kotunda tonoz ışıklığı oluşturacağınız teras çatıyı 2. Eskiz (Sketch) ortamında teras çatının ortasında tonoz için bir boşluk oluşturun. Finish Roof komutuna tıklayarak işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 00)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10814.pdf

Revit te dış duvarlar ve döşeme ilişkileri

Autodesk Revit’te döşeme, duvar, çatı gibi yapı elemanları katmanlı olarak kullanılabilir. Bu sayede duvarlara ve diğer katmanlı elemanlara taşıyıcı katmanın dış veya içine kaplama malzemeleri yalıtım ve ankraj gibi ara katmanlar yaratılabilir.
Yapı dış duvarları yaratıldıktan sonra döşemeler istenilen kotlarda konumlandırılır.
Revit Building, döşeme ve duvar birleşimlerinde birçok farklı yapısal detay durumunu kontrol edebilme imkanı sağlar.
Yaratılan duvarlar kullanılarak döşemeler kolayca oluşturulabilir.

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10804.pdf

Revit te eğrisel duvarların yaratılması

Autodesk Revit’te istediğiniz karmaşık geometrili duvarları kolaylıkla yaratabilirsiniz. Bu duvarlar normal duvarlar gibi davranırlar. Üzerlerine pencere, kapı açılabilir.
Projenize özel, belli bir tipte olmayan yapı elemanları Revit’te “in-place Family” olarak bilinen araçlarla yaratılır.
Bu dokümanda duvarlar örneklenecektir. Fakat siz diğer yapı elemanlarını da aynı yöntemle oluşturabilirsiniz.
Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10795.pdf

Revitte 270 derece dönen merdiven yaratmak

Autodesk Revit’te Merdivenler ile ilgili özellikleri nasıl yaratıldıklarını ve değiştirildiklerini TD10789 nolu teknik dokümandan inceleyebilirsiniz. (Tüm ölçü ve değerler mili metriktir.)
Bu doküman Revit’te dönel merdivenleri anlamak ve yaratırken belli bir açıda dönmelerini sağlamak için yapılması gerekenleri açıklar.
Örnek olarak bir kottan veya kattan başlayıp yukarıdaki bir kota veya kata 270 derece dönerek ulaşan bir merdivenin nasıl yaratılacağı gösterilecektir. Aynı mantık diğer değerler için de geçerlidir.

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10794.pdf

Autodesk Revit te Formül kullanarak ölçü girişi ve nesne konumlandırması

Bu formülleri yazarken toplama, çıkarma, çarpma, bölme sembollerini ve parantezleri beraber kullanabilirsiniz.
Mutlaka “=” sembolü ile başlamalısınız.
Ör:bir duvarın uzunluğunu tanımlarken =2m+((3*760mm)/2) yazabilirsiniz.

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10790.pdf

Revit' te Mimari Projelerde Merdivenler

Mimari Projelerde Merdivenler
Bu doküman Autodesk Revit Building’te hazırlanacak mimari proje ve tasarımlardaki merdiven elemanları için hazırlanmıştır.

Dokümanın sonuna ulaştığınızda
Merdivenler nasıl yaratılır?
Merdivenler nasıl değiştirilir?
Biçimlerine göre merdiven tipleri nasıl yaratılır?
Tasarım değişikliklerine merdivenlerin tepkileri nelerdir?
Merdiven özellikleri nelerdir ve nasıl ayarlanırlar?
Yeni merdiven tipleri nasıl yaratılır? gibi konuları öğrenmiş olacaksınız


Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10789.pdf

Revit'te kaset döşeme yaratmak

Autodesk Revit Building ile istenilen “Structural” elemanlar kolayca yaratılabilmektedir. Aşağıda strüktürel elemanları kullanarak bir örnek üzerinde kaset döşeme yaratılması gösterilmiştir.
1- Öncelikle Proje görüntüleyici (Project Browser) yardımı ile kat planlarından Level 1 ‘de taşıyıcı kolon akslarını tanımlayalım. Bunu yapmak için Tasarım Çubuğu’ndan (Design Bar) Design Bar/Basic/Grid aracını kullanacağız. (6m X 8.4m) lik yatay ve düşey aksları tanımlayalım. (Bkz. Şekil 01)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10773.pdf

Revitte duvar çizimi ve ölçülendirilmesi, Türkiye de Avan/Uygulama projeleri açısından irdelenmesi

Mimari projelerin hazırlanmasında önce avan projeler hazırlanır sonra uygulama aşamasında avanda yapılan çizimler detaylandırılır. Bu daha zengin ve karmaşık grafik gösterimler yapılacağı anlamına gelir. Revit ile hazırlanan projelendirmelerde bu açılardan bazı noktalara dikkat etmek yararlı olacaktır.

Bilindiği üzere mimari avan projelerde detaylar belirli olamadığı için plan gösterimlerinde duvarlar ölçeğe göre ya içi dolu ya da iki çizgi halinde mekan net ölçüleri dikkate alınarak ifade edilir. Proje uygulama ölçeği olan 1/50 gösterimlerde sıva vb. katmanları da göstermek gerekir. Tipik bir AutoCAD kullanıcısı bu durumda duvar çizgilerini “offset” komutu kullanarak tüm katmanları gösterir. Bu durumda avan projedeki mekanların net ölçülerinin değişmesi istenmez.
Bilindiği gibi Autodesk Revit Building ile yapılan tasarımlarda plan, kesit ve görünüşler 3B modelden otomatik olarak üretilmektedir. Avan proje aşamasında duvarları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı göz önünde bulundurduğumuz taktirde detayların belirlendiği uygulama aşamasında duvar ölçüleri ve mekan net ölçüleri doğru olarak ifade edebilirsiniz.Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10772.pdf

Autodesk Revit Building’te yeni ölçü tipleri yaratmak

Autodesk Revit Building ile ölçülendirme çok hızlı ve pratik şekilde yapılabilmektedir. “Dimension” aracı ile yapılan ölçülendirmelerde nesne tabanlı yapı sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yeni ölçülendirme tipleri yaratabilmektedir. Varsayılan olarak 3 tip ölçülendirme mevcutken yeni yaratılan tipler de bu listeye eklenirler.


Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10771.pdf

Autodesk Revit Architecture ile inşaat aşamaları

Autodesk Revit, yapı tasarımcılarına sağladığı kolaylıklardan biri olan “Project Phasing” özelliği sayesinde, tasarım ve imalat kararlarının verildiği proje aşamasında, 4. boyut / zaman bilgilerinin de eklenmesi ile röleve ve yeniden yapım çalışmalarından, şantiye ve proje yönetimine kadar birçok önemli kararın alınmasında zaman kazancı ve maliyet düşüşü sağlar.

4. boyut / zaman bilgileri denildiğinde çoğu zaman tasarımcıların aklına yazılımlar tarafından yaratılan canlandırma çalışmaları gelir. Bu canlandırmalara ek olarak yapı tasarımında eşsiz özellikler sağlayan Autodesk Revit’te yapının tasarımında, yapı bilgi sistemi özellikleri kapsamında, tüm yapı elemanlarına bir faz (inşaat evresi, safhası) bilgisi atanması mümkündür.


Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10736.pdf

Revit® Platform 2009 Model Performance Technical Note

Revit Platformu ürünleri ile çalışanların yazılım, bilgisayar donanımı ve proje dosyalarında dikkat etmeleri gereken bilgileri bulacağınız bir teknik dokümandır.

İçerik başlıkları aşağıdadır. Dosyanın tümünü indirmek için link'e tıklayınız.

http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/revit2009platformModelPerformanceTechnicalNote.pdf

28 Ocak 2009 Çarşamba

Autodesk University Revit Dersleri

Autodesk University 1000'in üzerinde online sınıfı ile oldukça yararlı bir kaynaktır.

Each year, Autodesk University brings together over 9000 Autodesk enthusiasts from around the world to learn, network, and celebrate the power of Autodesk technology and the international AU community.


http://au.autodesk.com/?nd=home
bir kez kayıt olduktan sonra yıllara, sunum yapanlara veya ürünlere göre dokümanlara erişilebilir. Revit Architecture dışında tüm Autodesk ürünleri içinde yararlanılabilir.

25 Ocak 2009 Pazar

3B AutoCAD ve 3ds MAX nesnelerinin Revit e alınması

Autodesk Revit yazılımına iki yada üç boyutlu veriler farklı ortamlardan aktarılabilir. Bu veriler Revit içine alındıktan sonra birçok amaç için kullanılabilir.
Yazılımlar arası veri aktarımlarında sıklıkla yaşanan kayıpları Autodesk ürünleri arasında yaşamasınız. Bu çalışmalarınızda zaman kazanmanıza ve verimliliğinizin artmasını sağlar. Veri aktarımı tek yönlü değildir. Autodesk Revit’te ki verileri de AutoCAD, 3ds Max ve Autodesk VIZ’e aktarabilirsiniz.
Bu tür veri paylaşımlarını çoğu yazılımda görebilirsiniz. Geleneksel tasarım ve çalışma yöntemlerinden farklı bir şekilde Autodesk Revit yazılımındaki tasarım ve projeleriniz hem AutoCAD hemde VIZ ve MAX ile canlı bağlantı kurabilirsiniz. Böylece aktarmanın çok ilerisinde imkanlar sağlayan dinamik bağlantı kurulmuş olur. Bu bağlantı koparılıncaya kadar yazılımlar arasında eş zamanlı çalışabilirsiniz.
Burada en temel şekliyle diğer Autodesk ürünlerindeki verilerin Revit’e nasıl aktarıldığını göreceğiz.
3ds MAX yazılımında yaratılmış bir koltuk modelini Autodesk Revit içine nasıl alırız? Aşağıdaki adımları uygulayın.
1- 3ds MAX içinde aktaracağınız 3B modeli seçin. File/Export Selected tıklayın. (Bkz. Şekil-01)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10740.pdf

Section Box kullanmadan 3B kısmi görüntüleme

Revit’te modelde istediğimiz çalışmayı 3B görüntü üzerinde yapabiliriz.
Bununla beraber çalışma sırasında tüm 3B modelin farklı bölümlerini görmek için sürekli Section box kullanarak değişik görüntüleme yapmak yerine 3B görünümün kopyalarını Duplicate komutu ile çoğaltıp her birinde binanın farklı bölümlerinin görüntülenmesini sağlayabiliriz.
Örneğin 3B modeli Zemin kat planından kesmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorsak
1- 3D perspektif görüntüyü açın. (Bkz. Şekil 01)

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10738.pdf

Autodesk Revit Building ile tasarım önerileri oluşturmak

Cephe sisteminin 3. önerisi + Çatı tasarımındaki 2. karar + Atrium için verilen 1. öneri = Proje Önerisi A
Cephe sisteminin 2. önerisi + Çatı tasarımındaki 1. karar + Atrium için verilen 4. öneri = Proje Önerisi B

Mimari tasarım sürekli devinim halinde bir eylemdir. Tasarım süreci içinde geri besleme yöntemi ile verilen kararlar yargılanır ve fonksiyon işleyişinde alınan kararların çalışmadığı ya da formda estetik beklentilere cevap vermeyen vb. konular için bir ya da birkaç kademe geriye dönülebilir, bazen alınan kararlar değiştirilir bazen de tamamen yeni kararlar alınıp buna göre projeye devam edilir.
Normal tasarım süreci içinde, proje müellifi olarak çoğu zaman üzerinde çalıştığımız projenin farklı bölümleri için müşterinin istekleri ya da kendi tasarım kaygılarımız doğrultusunda öneriler hazırlamamız gerekebilir. Bu önerilerde tasarımın nasıl görüneceğinin ötesinde maliyet ile ilgili sınırlamalar gündeme gelebilir. Autodesk Revit Building yazılımı “Design Options” sistemi ile tasarımcılara, projelerinin istedikleri bölümleri için öneriler hazırlamalarına olanak verir. Bu sayede istersek projenin bütününde istersek detayda bir yapı elemanı üzerinde istenilen sayıda alternatifi kolayca hazırlayabiliriz.

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10735.pdf

Revit Building modelinin 3ds Max e yada VIZ 2006 ya bağlanması

Autodesk Revit Building yazılımını kullanarak başka yazılımlara ihtiyaç duymadan görselleştirme çalışmalarınızı yapabilirsiniz.
Birçok tasarımcı farklı platform ve yazılımlarda ürettikleri projelerini görselleştirmek amacı ile Autodesk 3ds MAX ve Autodesk VIZ yazılımlarına aktarırlar. Ürün görselleştirmesi alanında dünyada en yaygın kullanılan yazılım Autodesk 3ds MAX 8 veya Autodesk VIZ 2006 ile yine Autodesk firmasının bir ürünü olan Revit Building yazılımı “File Link Manager” aracılığı ile dinamik bir şekilde bağlanabilir.
Geleneksel tasarım ve çalışma yönteminde 3B model kullanılan yazılımdan dışarıya (DXF vb.) transfer dosyası aracılığı ile alınır. Autodesk 3ds MAX içinde yine aynı transfer dosyası kullanılarak açılır.
Buradaki işlem sırasında kullanılan tasarım yazılımı ile Autodesk 3ds MAX arasında herhangi bir bağlantı oluşmaz.
Oysa Autodesk Revit Building yazılımındaki tasarım ve projeleriniz Autodesk 3ds MAX ve Autodesk VIZ 2006 ile canlı bağlantı kurabilirsiniz. Böylece veri aktarmanın çok ilerisinde imkanlar sağlayan dinamik bağlantı kurulmuş olur. Bu bağlantı koparılıncaya kadar yazılımlar arasında eş zamanlı çalışabilirsiniz.

Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10741.pdf

Revit metraj listelerini Excel e tasımak

Autodesk Revit’in yapı bilgi sistemi özelliği sayesinde projeye başlamadan da metraj listeleri hazırlanabilir. Metraj listelerinin hazırlanabilmesi için projenin bitiminin beklenmesine gerek yoktur.Bu şekilde listeler hazırlandığında henüz boştur.
Projeye başlayıp ilk duvarı yarattığınız an bu eleman otomatik olarak ilgili listede yerini alır. Aynı özellik kapı, pencere, merdiven, döşeme, çatı vb. içinde geçerlidir.
Metraj listeleri geleneksel CAD alışkanlığı yüzünden genellikle proje belli bir olgunluğa eriştiğinde hazırlanır. İster proje bitiminde ister başlangıcında olsun hazırlanan listeler yaratılan paftaların içerisinde konumlandırılır.Çoğu zaman listelerin Excel vb. yazılımlara aktarılması gerekebilir.Bunun nasıl yapıldığını bir örnekle görelim.
1- Revit’te liste’yi aç.File /Export/Schedule tıkla. (Bkz. Şekil 00)
Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.eharita.com.tr/download/sayisalgrafik/revittd/td10739.pdf

Revitte kolay nesne kopyalama

Teknik Doküman Numarası: 10826
Ürün: Autodesk Revit 8-2008
Yayım Tarihi: 18.07.2007
Kaynak: http://www.sayisalgrafik.com.tr/

Revitte kolay nesne kopyalama
Revit’te çalışırken, projedeki bir nesnenin seçilmesi ve işaretleyiciyi istenilen noktaya sürüklenmesi ile kaydırma işlemi yapılır. Bu kaydırma işlemini yapmadan önce klavyeden CTRL tuşuna basılı tutulması halinde nesne/nesneler kopyalanarak çoğaltılabilmektedir.

Windows XP yi 3GB olarak başlatmanın Revit performansına olan etkileri

Teknik Doküman Numarası: 10813
Ürün: Autodesk Revit 9
Yayım Tarihi: 07.03.2007
Kaynak: http://www.sayisalgrafik.com.tr/


Autodesk Revit Building ve Windows’u 3GB olarak Başlatmak
Bu doküman Windows 3GB değişiminin Revit performansına olan etkisini açıklamak için hazırlanmıştır.
Bir işletim sisteminde, sistem kaynaklarını en yüksek kapasitesinde yönetmek ve çalışan tüm uygulamaların ve işlemlerin sistem kaynaklarını eşit kullanım hakkına sahip olmasını garanti altına almak için birçok farklı ayarlar ve kurallar vardır. Örneğin, herhangi bir uygulamanın yada işlemin kullanabileceği toplam hafızanın kontrolü işletim sistemleri tarafından kontrol edilir. Windows XP’de, toplam hafızanın varsayılan değeri 2GB olarak ayarlanmıştır. Eğer bir uygulama yada işlem toplam hafızanın 2GB dan fazlasına ulaşmaya çalışırsa, uygulama yada işlem işletim sistemi tarafından derhal sonlandırılır.
Toplam hafıza sistem ayarlarından biri olduğundan, kullanıcı veya yönetici tarafından değiştirilebilir. Windows XP SP2 siteminde, kullanıcılar bir uygulamanın yada işlemin 3GB kullanabilmesi için toplam hafızayı 3GB’a değiştirebilir. 3GB değişim hafıza yoğun çalışan programlar için yararlı olabilir. Tipik olarak, Revit için 3GB değişimi aktif hale getirmek gerekli değildir. Fakat, Revit’in toplam hafıza yükseltilmesinden faydalanacağı durumlar da vardır.

3GB değişimi kimler aktif hale getirmelidir?
Revit’te, gerekli olan hafıza miktarını modelin büyüklüğü belirler. Eğer büyük proje modeli üzerinde çalışıyorsanız, 3GB değişimini aktif hale getirmeyi düşünebilirsiniz. Fakat, 3GB değişimi sadece 2GB toplam hafızadan fazlası gerektiği zaman aktif hale getirmelisiniz. Tahmin edilemeyecek zamanlarda sık sık program hatası verildiği durumlar, 3GB değişiminin gerekli olduğunun bir işaretidir. Son program hatasının hafıza nedeniyle olup olmadığını belirlemek için, hata vermiş olan Revit oturumuna ait “journal” dosyasını açın. “Journal” dosyaları Revit yazılımının kurulduğu diskte Journals dizini içinde bulunur. Örneğin Revit’i sürücüsüne kurduysanız, “C:\Program Files\Autodesk Revit Building 9.1\Journals” dizininde bulabilirsiniz. Bu dizinde bir dizi TXT dosya ile karşılaşacaksınız. Her Revit oturumunda bu dosyalar tutulur. Hatayı aldığınız en son yaratılan Journal dosyayı açın. Hafıza istatistiklerinin rapor edildiği satırları bulun. (Bkz. Şekil 01) Hafıza istatistiklerinin yer aldığı satırların örneği aşağıda gösterilmiştir.
' System Memory Statistics:
' Total RAM: 2095192 Kb
' Available RAM: 1183664 Kb
' Total VM: 2097024 Kb
' Available VM: 79072 KbŞekil 01
Toplam sanal bellek (Total VM), Windows XP sisteminin Revit için ayırdığı sanal bellek limitini göstermektedir. Kullanılabilir sanal bellek (Available VM) ise Revit yazılımının limite ulaşmadan önce kalan kullanılabilecek sanal bellek miktarıdır. Yukarıdaki örnekte, kullanılabilir sanal bellek az kalmıştır ve çok büyük bir olasılıkla limit geçilecektir.
Revit’in hata verip vermeyeceğini bilmek için, sisteminizin konfigürasyon limitlerini anlamanız gerekmektedir. Bunun için, ilk olarak Revit yazılımının ne kadar hafıza kullandığını bulmak gerekir. Aşağıdaki adımları izleyin:
1. Autodesk Revit’te çalıştığınız bir projeyi açın ve Revit’i minimize hale getirin.
2. Revit’te çalışırken ekranın altındaki Windows görev çubuğuna sağ tuşlayın. Görev yöneticisini açın.
3. Görev yöneticisi/Windows Task Manager penceresinde İşlemler/Processes sekmesini tıklayın. (Bkz. Şekil 02)
Şekil 02
4. İşlemler/Processes sekmesinde İmage Name, User Name, CPU, Mem Usage kolonlarını görürsünüz. Sanal Bellek kolonu görüntülemek için Görünüm/View den Kolon Seç/Select Columns’a tıklayın. Select Columns penceresinden Sanal Bellek/Virtual Memory Size seçeneğini aktif hale getirin. (Bkz. Şekil 03) Ok tuşlayın.
Şekil 03
5. Artık Sanal Bellek kullanımı kolonu görüntülenir. İşlemleri Sanal Bellek kolon başlığına tıklayarak sıralayın ve Revit işlemini bulun. (Bkz. Şekil 04)

Şekil 04
6. Revit işlemi için sanal bellek (VM Size) büyüklüğüne bakınız. Eğer bu rakam, Revit oturum başlarında iken 2GB’a yakınsa; 3GB değişiminin aktif hale getirilmesi, Revit kullanırken 2GB tavanına ulaşılma şansını büyük bir oranda düşürür. Eğer bu rakam 2GB’a ulaşırsa Revit oturumu Windows XP tarafından otomatik olarak kapatılır. 3GB değişiminin aktif hale getirilmesi Revit yazılımının hafıza yetersizliği nedeni ile kapatılması olasılığını ortadan kaldırmaz fakat yazılımın Windows tarafından sonlandırılması şansını azaltır.

3GB değişimini aktif hale getirmeden önce,
Paging dosyası büyüklüğünün sisteminiz için optimize edildiğini doğrulamanız gerekir. Paging dosyası büyüklüğü en az Windows tarafından tavsiye edilen büyüklükte ve en çok kurulu RAM miktarının iki katı olmalıdır. Aşağıdaki adımları takip edin:
1. Başlat/Start menüsünden, Ayarlar/Settings > Denetim Masasını/Control Panel e tıklayın.
2. Denetim Masasından, Sistem’e çift tıklayın.
3. Sistem Özellikleri/System Properties penceresinden, İleri/Advanced sekmesini tıklayın. (Bkz. Şekil 05)

Şekil 05
4. İleri sekmesinde, Performans/Performance bölümündeki Seçenekler/Settings’i tıklayın.
5. Açılan Performans Seçenekleri/Performance Settings penceresinde 3 sekme görülür. İleri/Advanced sekmesine tıklayın. (Bkz. Şekil 06)

Şekil 06
6. İleri/Advanced sekmesinde Sanal Bellek/Virtual memory bölümünde toplam paging boyutu görülür. Değiştir/Change butonuna tıklayın. Sanal Bellek diyalog kutusu görüntülenir. (Bkz. Şekil 07)


Şekil 07
7. Sanal bellek diyalog kutusunda Custom Size: İnitial size/başlangıç boyutu ve Maximum size/ en büyük boyut değerlerini 4092 olarak ayarlayın. Set butonuna tıklayarak yeni boyutları kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
8. Tüm diyalog kutularını Tamam/OK tıklayarak kapatın.
3GB değişimini aktif hale getirmek
1. Masaüstündeki “Bilgisayarım”’a (My Computer) butonuna sağ tuşlayın “Özellikler” i (Properties) tıklayın.
2. “Sistem Özellikleri” diyalog kutusundaki sekmelerden “Gelişmiş” (Advanced) sekmesine tıklayın.
3. Gelişmiş sekmesinde “Başlangıç ve Kurtarma” bölümündeki “Ayarlar” (Settings) e tıklayın. (Bkz. Şekil 08)
Şekil 08
4. “Başlangıç ve kurtarma” (Startup and Recovery) diyalog kutusunda, “Sistem Başlangıç” bölümünde, “Düzenle” (Edit) tuşuna basın. (Bkz. Şekil 09)Şekil 09
5. Not defterinde, Windows “boot.ini” dosyası açılacaktır. (Bkz. Şekil 10)Şekil 10
6. Boot.ini dosyasını, dosyanın orijinaline tekrar dönmek ihtiyacı olabilmesi ihtiyacına karşı bilgisayarınızda bir yere ismini değiştirerek kaydedin. Not: Boot.ini dosyalarının içeriği bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebilir.
7. “boot.ini” dosyası içindeki “multi(0)disk(0)rdisk(0)partition…” ile başlayan satırı seçin.
8. Satırı kopyalayın (Ctrl-C) ve orijinal satırın altına yapıştırın (Ctrl-V) Not: Sizin satırınız bu dokümanda gösterilenden farklı olabilir bundan dolayı burada gösterilen yazıyı değil sizin sisteminizdeki boot.ini dosyasındaki satırı kopyalayın.
9. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi kopyaladığınız satıra “/3GB” ifadesini ekleyin. Not: Kesinlikle mevcut bir satırın üzerine yazmayınız.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect boot.ini dosyasını kaydetin ve not defterini kapatın. Dosyanın son hali Şekil 11’de görülene benzer olmalıdır.

Şekil 11
10. Tüm diyalog kutularını kapatmak için tamamı tıklayın.
11. Bilgisayarı kapatıp yeniden başlatın.
12. Başlama sırasında 3GB seçeneğini işaretleyin. Eğer 3GB seçeneğini işaretlemezseniz sistem varsayılan olarak 2GB toplam hafıza seçeneği ile açılacaktır.
Eğer başlangıçta problemler olursa, bazı sürücüleri güncellemeniz gerekebilir.
3GB değişiminin aktif hale geldiğinin kontrolü,
Bir Revit oturumu başlatın ve yeni oluşturulan “journal” dosyasını açın. Not: Örnek olarak Revit Building kullanılmıştır. Eğer Revit Structure kullanıyorsanız, klasör “Revit structure” olarak adlandırılır. Eğer Revit systems kullanıyorsanız, klasör “revit systems” olarak adlandırılır. Journal dosyasının başlarına doğru TotalVirtualMemorySize parametresinin 31456000 olduğunu kontrol edin.
Sonuç
3GB değişim bazı kullanıcılar için Revit verimliliğinde bir artışa yardımı olsa da, birçok senaryo için bunun fayda sağlamayacağının bilinmesi önemlidir. Bundan dolayı 3GB değişimi aktif hale getirip getirmeyeceğinizin kararını verirken sağduyulu davranmanız gerekir.
3GB değişiminin active edilmesi sistem performansına faydalı olabilir. Fakat, 3GB değişimin etkisini maksimuma getirmek için sistem ayarlarını değiştirmek ve ilave RAM eklemek gerekecektir.

Revit Architecture ile 10dk içinde 2 katlı bir konut yaratın


http://www.cadclips.com/REVIT-2008-10MinuteHouse.htm

Revit MEP

Revit MEP yazılımı ile ilgili Türkçe içerikli bir blog,

http://www.revitmepturkey.blogspot.com/

USG Design Studio

Revit ile kullanabilecek kapsamlı bir yapı elemanları sitesi
Revit family dosyaları indirilip tasarım, projelendirme ve detaylandırmada kullanılabilir.

http://www.usgdesignstudio.com/
http://www.sustainableceilings.com/
http://www.seismicceilings.com/
http://www.usgdesignstudio.com/leed.asp

Autodesk Revit Kütüphanesi

Yapı tasarımında kullanılabilecek elemanların ürün özellikleri ve tasarım dosyalarının kullanılabileceği kapsamlı bir çevrimiçi kaynak.

http://seek.autodesk.com/

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) Nedir?

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) Nedir?

Kısaca bahsetmek gerekirse LEED üçüncü parti yazılım olarak,gerek dizayn sürecinde ,gerek üretim sürecinde ve operasyon sırasında yüksek performanslı green building sağlar. LEED, bina sahiplerine ve operatorlerine gerekli bir araç olarak, ölçülebilir seviyede bir etki ve performans sağlar. Bu performansla birlikte, LEED, bütün binanın sürdürülebilir dizaynı ayrıca çevre ve insan sağlığını korumayı beş ana madde de toplar. Bunlar: sürdürülebilir site gelişimi, su tasarrufu, enerji verimi, malzeme seçimi ve iç çevre kalitesidir. Detaylı bilgi için;

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222
Ümit Balaban

Revit Architecture 2009 Web Update #3 Service Pack

Revit Architecture 2009 için yeni Revit Architecture 2009 Web Update #3 Service Pack çıkmıştır, bu adresten indirebilirsiniz:

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11017599

Çatı konstrüksiyonu eklentisi


Revit'in açık mimarisi sayesinde geliştirilmiş çatı konstrüksiyonu eklentisi ilgi çekici olabilir.

http://www.tools4revit.com/

Revit Türkiye Kullanıcıları Platformu yayında

http://revit.arkitera.com/

Revit ve Windows Virtual Memory (Sanal Bellek) ilişkisi

Teknik Doküman Numarası: 10812
Ürün: Autodesk Revit 9
Yayım Tarihi: 05.03.2007
Kaynak: http://www.sayisalgrafik.com.tr/


Autodesk Revit Building ve Windows Virtual Memory (Sanal Bellek)

Bilgisayarınıza ilave RAM takarak Revit’in performasının artırılıp artılamayacağını öğrenmek istiyorsanız bu dokümanı inceleyin.

Bilgisayarınızın hızı ve performansındaki kritik faktör takılı olan rasgele erişimli bellektir (RAM). Hatta çok hızlı bir CPU’ya sahip bir bilgisayar, yetersiz RAM yüzünden yavaş çalışabilir. İş, etkin çalışabilmeniz için gerekli olan hafızayı hesaplamaya geldiğinde, hız ve maliyeti dengelemeniz gerekmektedir. Sonuç olarak, farklı amaçlar ve kullanımlar için farklı tipte bilgisayar hafızası kullanılır.
Örnek olarak, bir hard disk yavaş fakat pahalı olmayan bir hafıza tipidir. Hard disk hafızası, sıkça kullanılmayan çok yüklü miktarda program verisi ve bilgi depolamak için idealdir. RAM ise çalışan uygulamalar veya işlemler için program bilgisi depolamakta kullanılan hızlı ve pahalı bir hafıza tipidir.
Bazen, sisteminizdeki RAM’in tamamen kullanıldığı durumlar olabilir. Böyle durumlarda, RAM’de depolanan ve düşük öncelikli bilgiler; RAM de yüksek öncelikli bilgiler için yer açılması için daha yavaş olan hard diske gönderilir. (Paging işlemi) Bu işlemlerde Hard disklerin göreli hızları da anlam kazanır.

RAM’de yer açmak için verilerin Hard Diske gönderilerek tekrar alınması işlemine paging denir ve RAM’in bu şekilde yönetilmesi Sanal Bellek (Virtual Memory) ayarlamaları ile kontrol edilebilir. Sanal bellek RAM ve Page dosyası büyüklüğünün birleştirilmesi ile ölçülür. Sanal bellek kullanımı bilgilerin hard diskte depolanmasından hızlı fakat fiziki RAM kullanımından daha yavaştır. Sisteminizde kurulu ne kadar fazla RAM varsa Sanal Bellek kullanımı ihtimali o kadar azalır.

Page dosyası büyüklüğünün kontrolü

1. Başlat/Start menüsünden, Ayarlar/Settings > Denetim Masasını/Control Panel e tıklayın.

2. Denetim Masasından, Sistem e çift tıklayın.
3. Sistem Özellikleri/System Properties penceresinden, İleri/Advanced sekmesini tıklayın. (Bkz. Şekil 01)Şekil 01
4. İleri sekmesinde, Performans/Performance bölümündeki Seçenekler/Settings’i tıklayın.
5. Açılan Performans Seçenekleri/Performance Settings penceresinde 3 sekme görülür. İleri/Advanced sekmesine tıklayın. (Bkz. Şekil 02)Şekil 02
6. İleri/Advanced sekmesinde Sanal Bellek/Virtual memory bölümünde toplam paging boyutu görülür. Değiştir/Change butonuna tıklayın. Sanal Bellek diyalog kutusu görüntülenir. (Bkz. Şekil 03)


Şekil 03
7. Sanal bellek diyalog kutusunda Custom Size: İnitial size/başlangıç boyutu ve Maximum size/ en büyük boyut değerlerini 4092 olarak ayarlayın. Set butonuna tıklayarak yeni boyutları kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
8. Tüm diyalog kutularını Tamam/OK tıklayarak kapatın.

Bilgisayarınız ilave RAM den faydalanabilirmi?
1. Autodesk Revit ile çalışırken ekranın altındaki Windows görev çubuğunda sağ tuşlayın. Görev yöneticisi/Task Manager e tıklayın. (Bkz. Şekil 04)Şekil 04
2. Görev Yöneticisi/Windows Task Manager penceresi açılacaktır. Bu pencerede Performans/Performance sekmesine tıklayın.
3. Performans sekmesinde, Ayrılmış Bellek/Commit Charge (K) altındaki En Yüksek/Peak değerine bakın. (Bkz. Şekil 05)Şekil 05
4. Bu rakam Kilobayt olarak bilgisayarınızın son açılışından itibaren kullanmış olduğu maksimum RAM miktarını göstermektedir. Eğer bu rakam sisteminizdeki toplam fiziksel RAM’ den fazla ise sisteminiz kurulu RAM’in tamamını kullanıyor ve page dosya açıyordur. Bu durumda daha fazla RAM taktığınızda sisteminiz daha hızlı çalışacaktır. Performans kontrolleri periyodik olarak tekrar edilmelidir.

Autodesk Revit daha fazla RAM’e ihtiyaç duyuyormu?
1. Autodesk Revit’te çalıştığınız bir projeyi açın ve Revit’i minimize hale getirin.
2. Revit’te çalışırken ekranın altındaki Windows görev çubuğuna sağ tuşlayın. Görev yöneticisini açın.
3. Görev yöneticisi/Windows Task Manager penceresinde İşlemler/Processes sekmesini tıklayın. (Bkz. Şekil 06)


Şekil 06
4. İşlemler/Processes sekmesinde İmage Name, User Name, CPU, Mem Usage kolonlarını görürsünüz. Sanal Bellek kolonu görüntülemek için Görünüm/View den Kolon Seç/Select Columns’a tıklayın. Select Columns penceresinden Sanal Bellek/Virtual Memory Size seçeneğini aktif hale getirin. (Bkz. Şekil 07) Ok tuşlayın.


Şekil 07
5. Artık Sanal Bellek kullanımı kolonu görüntülenir.
6. İşlemleri Sanal Bellek kolon başlığına tıklayarak sıralayın ve Revit işlemini bulun. (Bkz. Şekil 08)

Şekil 08
7. Revit Sanal Bellek büyüklüğünü bilgisarın fiziksel RAM büyüklüğü ile karşılaştırın eğer Revit Sanal Bellek büyüklüğü fiziksel RAM’den az ise, daha fazla RAM ilave etmek yaralı olabilirde olmayabilirde. Fakat Revit Sanal Bellek büyüklüğü 1.5GB dan fazla veya bilgisayardaki fiziksel RAM’den büyük ise ilave hafıza eklemek Revit’in performansını artıracaktır.

Sonuç
İlave RAM eklemek , Revit kullanırken bazı kullanıcıların verimliliğini artırabilir fakat birçok durumda sistem gereksinimleri yeterli olur. İlave RAM takılması konusunda bilgi işlem personelinize veya donamın dağıtıcınıza başvurunuz.

Revit te görünümler arası seri geçiş yapmak

Teknik Doküman Numarası: 10810
Ürün: Autodesk Revit 7-9
Yayım Tarihi: 06.02.2007

Kaynak: http://www.sayisalgrafik.com.tr/


Autodesk Revit’te 3B bina modelinin değişik görünümleri üzerinde çalışırsınız. Çoğu zaman aynı anda plan, kesitler, görünüş yada detay çizimleri ekranda açılır. Autodesk Revit bir komutu veya aracı kullanırken (komuttan çıkmadan) bir görünümden diğer görünüme geçmenize izin verir. Ör: Plandan 3B penceresine geçerek yada kesitte çalışırken görünü penceresine geçip devam etmek gibi işlemler olanaklıdır.

Planlar, kesitler, görünüşler, metraj listeleri, detaylar, 3 boyutlu perspektif bakışların her biri birer görünümdür. Proje görüntüleyici yardımı ile istenilen görünüm çizim ekranına açılır. (Bkz. Şekil 01)


Şekil 01

Pencerelerden herhangi birini tüm ekrana yaymak için “Maksimize” tıklanır. (Bkz. Şekil 02)

Şekil 02

Görünümlerden biri ekrana yayılmış ve tüm ekranı kaplamışken arka planda açık görünümlere kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bunun için klavyeden “CTRL” tuşuna basılı tutup aynı anda “TAB”

tuşuna her basışınızda başka bir görünüme geçersiniz. (Bkz. Şekil 03)

Şekil 03